Odredba o prodaji nepremičnine

- parc. št. 194/1, k.o. 943 – Šmiklavž.

2. javna dražba bo potekala 27. novembra 2017, ob 9.00 uri, soba 12, I. nadstropje, na Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.EU Copyright | Obvestila