Odredba o začasni ukinitvi uradnih ur v obliki osebnih stikov v uradnih prostorih Občine Gornji Grad

30. 3. 2021