Ureditev lokalne ceste Križ – Florjan – Krnica

Zakon o financiranju občin
Zaključeno