Zbiranje nevarnih odpadkov, odpadne električne in elektronske opreme in delitve vreč za MKO in ME v letu 2021

3. 5. 2021