ODLOČBA O UKINITVI GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA PARC. ŠT. 1586/13 K.O. BOČNA

31.01.2020
31.01.2020
Namere in odločbe
15.02.2020 ob 23:00