Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnega premoženja, zemljišče parc. št. 170/5, št. stavbe 450, del stavbe 8, k.o. Gornji Grad

05.02.2020
05.02.2020
Namere in odločbe
25.02.2020 ob 00:00
05.02.2020