Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Gornji Grad v letih 2020 - 2022

22.05.2020
22.05.2020
Javna naročila
15.06.2020 do 14:00
22.05.2020
4300-3/2020
22.05.2020
Veršnik Franc
franc.versnik@gornji-grad.si
031635009