e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Abanet NLB Klik Hal mBills
OKOLJE IN PROSTOR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Obrazec pritožbe na Odločbo o odmeri NUSZ
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja za zaporo občinske ceste oz. javne poti
Taksa: 29,50 - 44,50 EUR (za e-vloge 25,00 - 40,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo priključka na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za raztros pepela zunaj pokopališča
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za prenos javne ceste v last Občine Gornji Grad
Taksa: Brezplačno
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
SOCIALNE DEJAVNOSTI
SPLOŠNE VLOGE
VARSTVO OSEBNIH PODARKOV
DRUGE STANDARNE VLOGE