Občinska volilna komisija mandat 2020-2024

Člani
  • predsednica Milena Cigale
  • namestnica predsednice Tina Pustoslemšek
  • članica Zvonka Zakrajšek
  • namestnik članice Klemen Petek
  • članica Petra Krajnc
  • namestnik članice Luka Miklavc
  • članica Špela Bitenc
  • namestnica članice Nuša Kaker