Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Jelka Grudnik
  • Peter Neuholt, PP Mozirje
  • Urška Petek
  • Marjan Presečnik
  • Zdenko Purnat