Obrazec pritožbe na Odločbo o odmeri NUSZ

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka