Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije (rednega, izrednega ali podaljšanega)

Načini oddaje

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku