1. redna (konstitutivna) seja

Seja je potekala dne 08.12.2022 ob 17.00