Komunala Gornji Grad

03/838 30 10
komunala.gornji-grad@siol.net
Kocbekova cesta 23, 3342 Gornji Grad