Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v lasti Občine Gornji Grad v najem

25. 5. 2023
25.05.2023
Javno zbiranje ponudb
21.07.2023 do 12:00
478-16/2023
25.05.2023
Zdenko Purnat
03 839 18 50